AGRICULTURA

Agricultura de Precisió amb Dron

 • Els UAVS, RPAS o més coneguts comunament com a Drons, són una eina més en l’agricultura, que ens permeten:
  • Coneixement de l’estat dels cultius,  
  • Recopilar i analitzar dades útils
  • Aplicació de precisió productes ecològics/fitosanitaris/fertilitzants
  • Presa de decisions, tant en temps real com en el temps
   • Actuacions immediates: Fumigació específica, reg controlat, abonament,…
   • Actuacions Programades: Canvi de tipus fertilitzant, plaguicida, ….
agricultura
Agricultura

Obtenció de dades amb imatges

 • Aquesta tècnica consisteix a embarcar sensors en un dron, tèrmics o multiespectrals, i mitjançant una programació de vol obtenir informació per zones, de la superfície terrestre i dels cultius
 • Aquestes imatges, es poden usar per a conèixer, segons es necessita o se sol·liciti:
  • estat del sòl, pre/durant/post plantació
  • estrès hídric, (excés o falta de reg)
  • índexs vegetatius i de vigor, (NDVI, VLG, GNDVI, IAF, etc.)
  • Plagues, (dolentes bullis, míldiu, etc.)
  • Radiació del cultiu/span>

BENEFICIS

 • Coneixement de les necessitats/mancances/excessos dels cultius
 • Coneixement de l’estat del terreny en un moment determinat
 • Poder prendre decisions en temps real
 • Augmentar producció
 • Estalvi de costos i majors beneficis
 • Control i coneixement dels terrenys i plantacions a través del tractament dades

Fumigació amb drons

 • La fumigació amb dron es denomina d’ultra sota volum, és una aplicació de precisió, de pesticides líquids, fertilitzants, fitosanitaris, herbicides i productes ecològics, la qual cosa aporta nous nivells d’eficiència i manejabilitat a l’agricultura.
 • La seva estructura està optimitzada per a obtenir el major aprofitament, crea una boira que aconsegueix tots els nivells de la collita, això és pel fet que genera un augment de pressió en el sistema d’aspersió i al costat de que cada filtre es troba sota les hèlixs, aquestes provoquen el fort flux d’aire o turbulència.

BENEFICIS:

 • Altament Efectiu amb Major Precisió i menys ús de producte
 • Més ecològic
 • Optimització i estalvi de l’ús de fertilitzants, fungicides, aigua
 • Actuacions en temps real localitzada, fumigació precisa
 • Molta millor aplicació del producte
 • Estalvi de Costos i temps
 • No es necessita trepitjar plantacions ni terrenys
 • Tractar terrenys de difícil accés
 • S’adapta al relleu del terreny
Fumigacion
fumigacion_2

T’interessa el que veus?